پلن برنزی

اشتراک یکماهه
هزار تومان40
هزار تومان 15
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 2 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن نقره ای

دو ماه اشتراک رایگان
هزار تومان 80
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 4 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن ویژه

شش ماه اشتراک رایگان
هزار تومان350
هزار تومان 180
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 8 فایل
 • هدیه کد تخفیف 10 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن طلایی

سه ماه اشتراک رایگان
هزار تومان 110
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 6 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها
پیشنهادی